Zakelijke aspecten

 

Gedragscode

In mijn werk als adviseur en als coach gaat het om volledige discretie en onvoorwaardelijke inzet voor mijn klant. Door de vele jaren dat ik het vrije beroep uitoefen, weet ik hoe wezenlijk deze woorden zijn. Gedragscodes helpen daarbij niet. Toch tracht ik ook in de letter en de geest van een tweetal gedragscodes te opereren:


Advisering: ik conformeer mij aan de gedragscode van de OOA, terwijl ik geen lid ben van deze organisatie.

Coaching: ik houd mij aan de code van de NOBCO, terwijl ik geen lid ben van deze organisatie.

 

Honorering

De honorering van mijn professionele werkzaamheden is uitsluitend gebaseerd op bestede tijd. Tevens is deze honorering volledig afhankelijk van de aard van de opdracht en de senioriteit van mijn opdrachtgever. Het mag niet zo zijn dat een potentiële klant mij niet als adviseur of coach kiest omdat de honorering onoverkomelijk is: ‘daar behoren wij uit te komen’.

Indien een eerste gesprek leidt tot een opdracht wordt dat gesprek, in principe, als declarabel beschouwd. Indien er geen basis is om tot een opdracht te komen wordt geen tijd in rekening gebracht.


Algemene voorwaarden

Hier kunt u mijn algemene voorwaarden downloaden.