Overeind blijven in de wereld van private equity

 

Kernthema’s uit mijn publicatie ‘Aan tafel met uw aandeelhouder’

 

Opdrachten in de wereld van private equity inspireerden mij tot een publicatie over de Nederlandse wereld van private equity (2005). Kernthema's daarin zijn:

  • Je moet het spel snappen en je moet het willen. De centrale drijfveer blijft vaak maximale waarde creatie voor alle spelers.
  • Strategieën van partijen in de private equity markt verschillen. Een ‘fonds’ gedraagt zich markant anders dan een ‘family office’
  • ‘De rug recht houden’: dit geldt zowel voor het management maar ook voor de commissarissen van deelnemingen van participatiemaatschappijen
  • Noodzaak van en aandacht voor voldoende ‘checks and balances’ in de aansturing van de participaties
  • Het imago en de professionaliteit van de wereld van participatiemaatschappijen was en blijft voor verbetering vatbaar.

 

Publicatie

Aan tafel met uw aandeelhouder, een blik in de wereld van durfkapitalisten in Nederland (2005). 

Download deze publicatie