Het beter functioneren van uw bestuur

 

Mijn bijdrage als adviseur

Om een bestuur beter te laten functioneren, is het doorgronden van de huidige situatie gewenst. Vaak is er sprake van verschillen in strategische visie, een botsing van waarden, het werken vanuit een persoonlijke agenda, of andere elementen. Diepte-interviews en team bijeenkomsten met de kernspelers staan centraal in een dergelijke opdracht.


Voorbeelden van opdrachten

  • Samenwerking tussen de familie en de externe directie (familiebedrijf)
  • Klankbord over functioneren RvB (AEX fonds)
  • Begeleiden van internationale management teams in haar functioneren (Oost Europese Business Units)
  • Het begeleiden van de partners bij professionele maatschappen: onderlinge samenwerking en bestuurlijke inrichting
  • Het beoordelen van de strategie en de bestuursstructuur van onze participatie (family office)
  • Aanpassing van het bestuursmodel bij grote acquisitie (familiebedrijf)


Eigen ervaringen

In mijn professionele leven, maar ook privé, heb ik zitting gehad in een groot aantal management teams en besturen, als lid of als voorzitter. Ik heb intensief samengewerkt met Raden van Bestuur in de functie van commissaris, adviseur, lid van een divisiedirectie of als corporate stafdirecteur.

 

Professioneel netwerk

Klik hier

 

 

 

 


 

Andere expertises

  • Volgende functie en eigen leiderschappstijl 

  • De kunst van goed toezicht houden